نکاتی درباره بیمه های مهندسی

 

انواع بیمه‌های مهندسی

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تمام خطر نصب (EAR)
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR).

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

خسارت‌های تحت پوشش

در بیمه نامه مهندسی هر بیمه نامه با توجه به کلوزهایی که دارد و با توجه به نوع بیمه نامه، پوشش های مختلف را به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند . بر این اساس در توضیح هر بیمه نامه می‌توانیم به بررسی پوشش‌‍‌های هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی و  پوشش‌ها و استثنائات هر کدام  در بلاگ بیمه تایم بپردازیم.

حق بیمه مهندسی چقدر است؟

روش محاسبه بیمه نامه‌های مهندسی بر اساس چند فاکتور مهم انجام می‌شود که به پوشش‌ها و مدت بیمه نامه و بررسی ریسک‌های بیمه نامه مورد نظر انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه نامه‌های مهندسی از طریق ضرب احتمال خطر یا همان نرخ بیمه نامه در مبلغ بیمه محاسبه می‌شود. ممکن است در طول مدت جاری بودن بیمه نامه تغییراتی در نوع و ارزش مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در ارتباط با اجرای قرارداد انجام می گیرد و حتی مدت بیمه نامه  اتفاق بیافتد. حق بیمه معمولا به صورت یک مبلغ مقطوع یا در هزار از مبلغ بیمه محاسبه می‌شود.
روش پرداخت حق بیمه نیز به صورت نقدی یا به صورت اقساط می‌باشد که در زمان صدور بیمه نامه به توافق طرفین رسیده باشند.

موارد موثر در حق بیمه مهندسی

 1. پروژه بیمه شده
 2. تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه
 3. خسارت های تحت پوشش بیمه
 4. تشدید خطر
 5. پوشش های اضافی
 6. شرایط کاری
 7. کم و زیاد شدن تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه و….

چند نکته در مورد حق بیمه مهندسی:

 • با توجه به این که نوسانات قیمت در کشور بر روی نرخ حق بیمه عوامل بیمه شده تاثیر می‌گذارد لذا بیمه مهندسی حداکثر یکساله بوده و در پایان قرارداد باید حق بیمه مجددا حساب شود.
 • در صورت بروز تشدید خطر برای برخی از عوامل تحت  پوشش بیمه‌نامه در مدت اعتبار قرارداد، بیمه گر باید مجددا حق بیمه را بر اساس این تشدید خطر محاسبه کرده و بیمه گذار باید از این پس حق بیمه را بر اساس آن پرداخت نماید.
 • به محض این که برخی از عوامل تحت پوشش بیمه مهندس از حیطه کاری شما خارج شد باید مورد را به شرکت بیمه اطلاع دهید تا کاهش نرخ حق بیمه برای شما منظور شود.

خرید بیمه مهندسی

در خرید بیمه نامه‌های مهندسی، بیمه گذار موظف است بر اساس نوع بیمه نامه ای که قصد خرید آن را دارد اطلاعات و مدارک مورد نظر را به شرکت بیمه تحویل دهد. مراحل خرید بیمه مهندسی به ترتیب زیر می‌باشد:

 1. تکمیل فرم پیشنهاد مخصوص به هر بیمه نامه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی و مهر و امضای فرد و یا شرکت باید انجام شود.
 2. فرم پیشنهاد تکمیل شده با ید به همراه 4 صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه ارائه شود.
 3. پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی در صورت تایید کارشناس بازدید کننده و پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر و تحویل بیمه گذار می‌گردد.